RODO

„NERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 30 STYCZNIA 2019 R. POWZIĘŁA INFORMACJĘ O ZAGUBIENIU TELEFONU SŁUŻBOWEGO PRZEZ NASZĄ BYŁĄ PRACOWNICĘ, NR TEL: + 48 785 550 555.
NA TYM TELEFONIE MOGŁY BYĆ IMIONA I NAZWISKA ORAZ ADRESY EMAIL NASZYCH KONTRAHENTÓW I ICH PRACOWNIKÓW ORAZ TREŚĆ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ Z NIMI, MOŻLIWE, ŻE BYŁ TAM TEŻ ICH WIZERUNEK, KONSEKWENCJĄ NARUSZENIA MOŻE BYĆ UJAWNIENIE POWYŻSZYCH DANYCH OSOBOM TRZECIM, TELEFON ZOSTAŁ ZABLOKOWANY.”